IP SERVIS u EU

Prvi dio: Uvođenje zaštite trgovačkih znakova u EU

Postoje tri načina za registraciju zaštitnih znakova EU-a: registracija trgovačkog znaka Europe u Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo koji se nalazi u Španjolskoj (EUTM);Madridska registracija žiga;i registracija države članice.Naša usluga uključuje: registraciju, prigovor, pripremu pravnih dokumenata, odgovaranje na radnje državnog ureda, otkazivanje, kršenje i ovrhu.

1) EUTM registracija

2) Madridska registracija

3) Registracija države članice

Drugi dio: Uobičajena pitanja o registraciji žiga u EU

Registracija TM u Europskoj uniji (EU), imam li zaštitu u ostalim zemljama članicama EU?

Kada registrirate zaštitni znak u EU, možete dobiti zaštitu od zemalja članica EU.

Koje su prednosti registracije EU žiga u usporedbi s registracijom u jednoj zemlji?

Možete uštedjeti vrijeme i novac

Zaštitu od EU možete dobiti bez ograničenja u jednoj zemlji EU.

Koje se vrste robnih marki mogu registrirati u EU?

Posebnost, na primjer: imena, riječi, zvukovi, slogani, uređaji, boje, 3D oblici, pokreti, hologrami i trgovački izgled.

Koje se vrste robnih marki ne mogu registrirati u EU?

Oznake koje ne zadovoljavaju standarde morala i protivne su javnom poretku

Uobičajeni i široki pojmovi

Imena, zastave, simboli naroda, država, međunarodnih organizacija

Oznake kojima nedostaje distinktivnost

Koristi li se Nica klasifikacija u EU aplikaciji?

Da, ima.

Trebam li potpisati punomoć?

Ne, punomoć više nije potrebna.

Kakav je postupak prijave žiga EU-a?

Ispitivanje formalnosti prijave, klasifikacije, varljivosti, jasnoće, razlikovnosti, opisnosti.

Ako je ispit prošao, prijava će biti objavljena na internetu

Tijekom razdoblja objave, treća strana može podnijeti prigovor protiv registracije.

Što trebam učiniti kako bih održao TM?

Morate koristiti TM u trgovini 5 godina od datuma kada je registriran.

Koliko godina će TM vrijediti?

10 godina i možete ga obnoviti.

Je li legalno koristiti TM ako nije registriran u EU?

Da, legalno je koristiti TM čak i ako nije registriran.